بهبود سرعت کریو VPN خرید شده

همه ما سرعت بالاتر دانلود را ترجیح می دهیم و گمان می کنیم که یک خرید VPN یا خرید کریو که کریده ایم ممکن است سرعت را آهسته کند، اما چه می شود اگر برخلاف آن اتفاق بیفتد و خرید VPN کریو شما واقعا سرعت را افزایش دهد؟

improve vpn download speed

دلایل افت سرعت VPN و کریو خرید شده

چند احتمال وجود دارد. متاسفانه، “hops” غیرضروری هستند.و در خرید VPN و کریو از parsvpn.online ممکن است به سرعت مورد نظر نرسیم.

ابتدا فشرده سازی است. اگر داده هایی که شما دانلود می کنید غیرفشرده هستند و VPN شما فشرده سازی را ارائه می دهد، پس می توان آن را توضیح داد. با این حال، بیشتر فایل های منتقل شده به احتمال زیاد فشرده شده هستند، بنابراین این حالت به محتملی که به نظر می رسد نیست.

گزینه های دوم و سوم مرتبط هستند و باید با اتصال و محدویتهای ISP شما انجام شود. VPN شما مسیر سریعتری برای مقصد داده ها پیدا می کند، که می تواند به خاطر:

  1. ISP اتصالات متعددی دارد و اتصال مستقیم داده اجباری است. VPN از میان اتصالات مختلف می رود، که در نوبت اتصال بهتر به منبع از داده هایی که شما در حال کشیده شدن است، بنابراین شما به دور از ازدحام مسیریابی می کنید.
  2. ISP انواع خاصی از ترافیک را احتمالا توسط مقصد یا نوع و یا هر دو شکل می دهد. حتی اگر بوسیله محتوا/پیلود باشد، اما احتمال کمتری دارد. با استفاده از VPN، ترافیک شما اولویت می یابد، بنابراین شما سرعت بهتری پیدا می کنید.

در مورد افت سرعت کریو یا VPN خرید شده در اینجا امکانات دیگری نیز وجود دارد، اما دوباره احتمال کمی وجود دارد. این می تواند VPN باشد که درحال استفاده از UDP است درحالیکه دانلودهای شما معمولا از TCP استفاده می کند، و بهینه سازی های مختلف ( برای مثال MTU ) اجازه استفاده بهتر از اتصال شما را می دهند. باز هم، این ممکن است، اما غیرمحتمل، عمدتا به خاطر اینکه شما هر دو تفاوت بسیار کوچک یا بسیاربزرگتر در سرعت را انتظار خواهید داشت.

خرید VPN و خرید کریو در parsvpn.online

این ورودی در خرید فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.